ORGANIZACJA

Przedszkole jest otwarte w godz. 7-18. Posiada przestronne sale i własny plac zabaw. Sale wyposażone są w Centra Badawcze oraz multimedialne tablice interaktywne z projektorami. W zależności od projektu badawczego w trakcie roku szkolnego w przedszkolu pojawiają się różne instrumenty badawcze jak. np. lupa czy mikroskop. Dziecko otrzymuje autorski Kufer Badacza zawierający pomoce dydaktyczne do realizacji projektów badawczych. Projekty te są dostosowane do zainteresowań naszych dzieci.

Projekty badawcze są realizowane w godz. 9-12. Popołudniami odbywają się kluby i zajęcia dodatkowe które są tematycznie związane z danym projektem i potrzebami rozwojowymi dzieci. W ramach każdego projektu odbywa się min. wycieczka badawcza, wizyta eksperta, publiczna prezentacja.

Grupy liczą ok. 18-21dzieci. W każdej grupie jest nauczyciel prowadzący i asystent nauczyciela.

Promowana jest zdrowa żywność. Dzień przedszkolny obejmuje 4 posiłki. Specjalne diety dostępne po uprzednim ustaleniu . W każdej sali znajduje się dostęp do wody źródlanej.
Leżakowanie jest nieobowiązkowe, wedle potrzeb dziecka.

Do dyspozycji rodziców są między innymi: